Valmennusfilosofia

Valmennukseni on suurelta osin analyysivaiheessa keskusteluihin pohjautuvaa, ohjaajan itsensä oivaltamiseen perustuvaa ajattelun ohjausta. Pedagogiikassa ja filosofiassa tätä hienosti kutsutaan narratiiviseksi menetelmäksi, joka on yhdistetty luovan ongelmanratkaisun kehykseen. 

Ohjaajan ”opettamisessa” vahvuusalueeni on liikkeen opettaminen ja ohjausvaihtoehtojen tarjoaminen tietyn koiran suorituksen parantamiseksi. Valmennuksissani ohjauksen on tavoitteena olla linjaohjausta ja ohjaajan liikkeiden rytmitystä hyväksi käyttävää sujuvaa liikkumista.

Valmennuksieni jälkeen olen tyytyväinen, jos osallistujat ovat saaneet uusia oivalluksia, heidän osaamisensa on vahvistunut ja heillä on intoa ja uskallusta kokeilla uutta.

En valmenna ohjaajia tiettyihin yhteen tiettyyn ohjausmenetelmään. Hänellä on vapaus itse valita haluamansa tapa.

Tavoitteena on innostuneen oivaltava ohjaaja sekä osaava, aktiivinen ja yhteistyöhaluinen koira.

Toivon ohjaajien ja koirien olevan valmennustuokioiden jälkeen iloisia ja tyytyväisiä.